Circle

Rekomendowany dla tej kolekcji
  • Na wyschnięty podkład kolorystyczny za pomocą wałka gabkowego (wcześniej przygotowanego- pościskanego miejscowo gumkami recepturkami) nakładamy białą farbę Akrylit W lub Akrylit PW 3000, tworzac wzór kół polączonych miejscowo ze sobą.
  • Następnym etapem jest podkreslenie wcześniej namalowanych kół w ten sam sposób, innym kolorem - brązem